Date: septembrie 18th, 2015

ANUNT privind rezultatul final al concursului din data de 15.09.2015 pentru ocuparea postului de Artist instrumentist gr .I şi a postului de Maestru lutier tr. I cu atributiuni de instrumentist

ANUNŢ 

privind rezultatul final al concursului din data de 15.09.2015 pentru ocuparea postului de Artist instrumentist gr .I şi a postului de Maestru lutier tr. I cu atribuţiuni de instrumentist

             În conformitate cu prevederile art. 20 din Hotǎrȃrea nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs constituită în baza Dispoziţiei nr. 408 / 21.08.2015 stabileşte rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere astfel:

Nr.crt. Nume si prenume Functia pentru care candideaza Punctaj proba  practica Punctaj interviu  

Rezultat final

Observaţii
1. Ghicajanu Marian – Mihai Artist instrumentist  Gr. I absent absent absent RESPINS
2. Tǎnase Aurelian Maestru lutier tr. I cu atribuţiuni de insttrumentist 100 90 95 ADMIS

 

          Afişat astăzi, 18.09.2015, ora 11.20 la sediul Ansamblului Folcloric „Busuiocul” Bacǎu.

Director,

   Vlase Petre

Read more