ANUNT privind rezultatul probei practice a concursului din data de 15.09.2015 pentru ocuparea postului de Artist instrumentist gr. I şi a postului de Maestru lutier tr. I cu atributiuni de instrumentist

 

ANUNŢ

privind rezultatul probei practice a concursului din data de 15.09.2015 pentru ocuparea postului de Artist instrumentist gr. I şi a postului de Maestru lutier tr. I cu atribuţiuni de instrumentist

 

              În conformitate cu prevederile art. 20 din Hotǎrȃrea nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs constituită în baza Dispoziţiei nr. 408 / 21.08.2015 stabileşte rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere astfel:

Nr.crt. Nume şi prenume Funcţia pentru care candideazǎ Punctaj proba  practicǎ Observaţii
1. Ghicajanu Marian – Mihai Artist instrumentist, Gr. I absent RESPINS
2. Tǎnase Aurelian Maestru lutier tr. I  cu atribuţiuni de instrumentist 100 ADMIS

 

          Candidaţii care au obţinut peste 50 de puncte şi sunt declaraţi „admis” pot susţine interviul joi, 17.09.2015 ora 9.00.

          Termenul de contestaţie este de cel mult o zi lucrǎtoare de la data afişǎrii rezultatului probei practice, respectiv, 17.09.2015, ora 16.00.

         Afişat astăzi, 15.09.2015, ora 16.00 la sediul şi pe pagina de internet a Ansamblului Folcloric „Busuiocul” Bacǎu.

 

Director,

Vlase Petre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidaţii care au obţinut peste 50 de puncte şi sunt declaraţi „admis” pot susţine interviul joi, 17.09.2015 ora 9.00.

Termenul de contestaţie este de cel mult o zi lucrǎtoare de la data afişǎrii rezultatului probei practice, respectiv, 17.09.2015, ora 16.00.

Afişat astăzi, 15.09.2015, ora 16.00 la sediul şi pe pagina de internet a Ansamblului Folcloric „Busuiocul” Bacǎu.

 

Director,

Vlase Petre

No comments yet

Comments are closed