Concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a posturilor contractuale vacante