ANUNŢ privind rezultatul selectiei de dosare pentru concursul din data de 15.09.2015

ANUNŢ

privind rezultatul selectiei de dosare

pentru concursul din data de 15.09.2015

pentru ocuparea postului de Artist instrumentist gr. I

şi a postului de Maestru lutier tr. I

 

 

                      În conformitate cu prevederile art. 20 din Hotǎrȃrea nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs constituită în baza Dispoziţiei nr. 408 / 21.08.2015 stabileşte rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere astfel:

 

Nr.crt. Nume şi prenume Funcţia pentru care candideazǎ Rezultatul selecţiei Observaţii
1. Ghicajanu Marian – Mihai Artist instrumentist gr. I Admis
2. Tǎnase Aurelian Maestru lutier tr. I Admis

Afişat astăzi, 10.09.2015, ora 16.00 la sediul şi pe pagina de internet a Ansamblului Folcloric „Busuiocul” Bacǎu.

 

Director,

Vlase Petre

No comments yet

Comments are closed