Informare CJ

INFORMARE

asupra activităţii desfăşurate de Ansamblul

Folcloric „Busuiocul”, în anul 2008

Pentru Ansamblul Folcloric „Busuiocul” anul 2008 a fost perioada în care demersurile iniţiate şi desfăşurate pe toate palierele activităţii sale s-au împlinit la un nivel remarcabil.

Principalele obiective, în anul 2008, au fost:

1)          Realizarea de spectacole muzical-coregrafice, concerte şi recitaluri, cu noi repertorii, asumate pe criterii de autenticitate şi valoare;

2)          Organizarea şi susţinerea proiectelor culturale: Festivalul Naţional de Folclor „Ion Drăgoi”, Manifestarea „Sântilia de la Poiana Sărată”, plaiul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă”;

3)          Participarea la importante manifestări de amploare interjudeţeană, naţională şi internaţională;

4)          Dezvoltarea activităţilor lucrative în domeniul artizanatului, în mod deosebit, a confecţionării de costume populare;

5)          Sprijinirea aşezămintelor de cultură, a O.N.G.-urilor cu profil cultural din oraşele şi satele băcăuane pentru relansarea vieţii cultural-artistice locale.

În cele ce urmează ne vom referi, succint, la modul de îndeplinire a obiectivelor amintite, cu menţiunea că am avut în atenţie înscrierea în programul şi bugetul pentru anul 2008 – aprobat de Consiliul Judeţean Bacău – şi încadrarea în spiritul prevederilor legale.

1. Una dintre dimensiunile principale ale activităţii Ansamblului Folcloric „Busuiocul” a fost programarea, de-a lungul întregului an, a unui sporit număr de reprezentaţii în Bacău şi în localităţile judeţului nostru. Pentru diversificarea spectacolelor, concertelor şi recitalurilor, repertoriile soliştilor şi orchestrei au fost permanent îmbogăţite cu valoroase lucrări din categoria folclorului propriu-zis (balade şi doine), ori a cântecului ceremonial. O seamă de spectacole programate în sezonul estival, au avut loc în spaţii neconvenţionale, pe scene amplasate în cadre naturale pitoreşti (în parcuri, în zone de agrement etc.), antrenând un public numeros, de cele mai diverse vârste.

Ansamblul folcloric „Busuiocul” este, în prezent, singura instituţie artistică profesionistă care susţine spectacole în localităţile din judeţ, mai ales în mediul rural.

Cu aceste prilejuri integrează în spectacolele sale formaţii şi interpreţi locali, încurajându-i, stimulând astfel refacerea activităţilor artistice la nivelul aşezămintelor culturale.

Menţionăm că instituţia noastră şi-a marcat prezenţa şi cu prilejul manifestărilor de tipul „Zilele comunei” sau „Zilele oraşului”, organizate la Palanca, Dofteana, Găiceana, Cleja, Oituz, Răchitoasa, Ştefan cel Mare, Ungureni, Parincea, Secuieni, Helegiu, Negri, respectiv, în localităţile Tg. Ocna, Oneşti, Moineşti, Buhuşi.

 

 

 

2. Un loc distinct în calendarul manifestărilor băcăuane îl ocupă cele trei proiecte culturale de amploare asumate de instituţia noastră.

a)   Festivalul Naţional „Ion Drăgoi”

Începând din anul 2000, la Bacău, se desfăşoară Festivalul Naţional „Ion Drăgoi”, proiect cultural de anvergură destinat promovării şi valorificării muzicii populare tradiţionale în contemporaneitate.

În perioada 2-3 octombrie 2008, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” – titularul al proiectului – a organizat cea de a IX-a ediţie, pe scena festivalului evoluând renumite formaţii muzicale, precum şi solişti vocali şi instrumentişti de notorietate din principalele zone etnofolclorice ale ţării.

Datorită prestigiului de care se bucură, festivalul a fost în atenţia Societăţii Române de Televiziune din Bucureşti, fiind înregistrat integral şi prezentat apoi în 4 programe de genul „Tezaur folcloric”.

Uneori, proiectele culturale ciclice vădesc şi unele caracteristici stereotipe. Pentru a le evita, fiecare ediţie a festivalului a avut un profil specific. Astfel, ediţia din 2008 a avut ca accent valorificarea cântecelor din renumitele colecţii constituite de Anton Pann, Constantin Brăiloiu, Barbu Lăutaru, Alexandru Voevidca etc.

b)  Sântilia de la Poiana Sărată

Ediţia din acest an a manifestării s-a desfăşurat, nu la o dată fixă, ci într-o perioadă mai mare (iulie-septembrie), programând manifestări diverse (spectaculare, expoziţionale, omagiale).

Unele activităţi au fost consacrate mai bunei valorificări a cântecului, jocului, portului şi a datinilor specifice culturii şi civilizaţiei păstoreşti.

Acest proiect cultural a demonstrat, o dată în plus, caracterul unitar al culturii populare de pe ambii versanţi ai Carpaţilor, exprimat printr-o largă diversitate de repertorii.

Manifestarea a sporit în interes prin organizarea de vizite la Expoziţia permanentă de etnografie, deschisă în clădirea Şcolii vechi din Poiana Sărată.

c)   Alaiul datinilor şi obiceiurilor de iarnă

Este al treilea proiect cultural de amploare, susţinut, la Bacău, în ziua de 28 decembrie. Ediţia din 2008 (a 43-a) s-a desfăşurat pe o scenă instalată în faţa Prefecturii, antrenând mii de băcăuani.

Programul s-a constituit dintr-o amplă Paradă a măştilor şi costumelor, între orele 11.00 – 13.00, urmate de spectacolele cetelor participante. Ca şi la ediţiile anterioare, alături de formaţii şi cete reprezentative din judeţul Bacău au participat formaţii clin judeţele Vaslui, Neamţ, Botoşani, Vrancea, Iaşi şi Suceava.

Subliniem că acest proiect cultural, cu caracter interjudeţean, a fost prefaţat de un spectacol extraordinar de colinde „SUB ARIPA CERULUI”, găzduit de Catedrala catolică „Petru şi Pavel” din Bacău, în ziua de 21 decembrie.

3. În anul 2008, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” a fost prezentat la câteva manifestări deosebite cu caracter naţional şi internaţional.

–  În perioada 15-21 iulie 2008 Ansamblul Folcloric „Busuiocul” a participat la Gala Folclorică Internaţională din oraşul Ronda – Spania, înscrisă în Calendarul festivalurilor care se desfăşoară sub egida CIOFF. Aflată la cea de-a XXX-a ediţie, pe scenele Galei au trecut prestigioase formaţii folclorice din ţări europene ori de pe alte continente. Anul acesta ansamblurile participante au reprezentat Portugalia, Slovacia, Senegal, Italia şi România, cărora li s-au alăturat câteva grupuri folclorice spaniole.

Festivalul a avut loc în a doua jumătate a lunii iulie, fiind un eveniment cultural major, aşteptat cu mult interes de locuitorii din Ronda şi din împrejurimi, dar şi de numeroşi turişti.

Gala Folclorică Internaţională de la Ronda a debutat, miercuri 16 iulie, cu Parada portului, desfăşurată pe artera principală a oraşului, din loc în loc ansamblurile prezentând scurte momente muzical-coregrafice. Cum Ansamblul „Busuiocul” şi-a cuprins în program cântece şi jocuri populare din mai multe zone etno-folclorice, dansatorii au îmbrăcat la paradă costume moldoveneşti, dar şi costume specifice Ardealului, Olteniei, Oaşului, evidenţiind frumuseţea şi bogăţia portului popular românesc.

În perioada desfăşurării festivalului „Busuiocul” a susţinut mai multe spectacole în Ronda şi în localităţile cu care se învecinează, întâmpinate cu viu interes de un public numeros.

La întoarcere, marţi, 22 iulie am susţinut un spectacol în favoarea comunităţii româneşti din localitatea Albocasser (aflată la cea. 60 de km de Castellion).

–    Răspunzând invitaţiei Ambasadei României la Abu Dhabi şi a Ministerului Culturii, Tineretului şi Dezvoltării Comunitare din Emiratele Arabe Unite, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” a participat la două importante manifestări organizate în perioada 30 noiembrie – 5 decembrie 2008.

Prima manifestare s-a datorat iniţiativei Ambasadei noastre de a organiza „Zilele Culturii Româneşti în Emiratele Arabe Unite”, proiect consacrat, în mod explicit, sărbătoririi Zilei Naţionale a României.

A doua manifestare – având ca promotor Ministerul Culturii din E.A.U. – a fost Festivalul Internaţional de Folclor la care, alături de Ansamblul „Busuiocul”, au participat formaţii din: Bahrain, Croaţia, Mauritania, Norvegia, Oman, Sudan, Turcia, Ungaria şi ţara gazdă. Acest prestigios festival s-a desfăşurat sub semnul împlinirii a 37 de ani de la momentul istoric – 2 decembrie 1971 – când federaţia emirateză şi-a proclamat Independenţa.

Ansamblul „Busuiocul” şi-a început seria de reprezentaţii, la Abu Dhabi, susţinând un spectacol muzical-coregrafic de cea. 80 de minute în cadrul recepţiei organizate de Ambasadă pentru marcarea zilei de l Decembrie – Ziua Naţională a României. Au participat peste 450 de români din diasporă, alături de membri ai Guvernului şi Parlamentului E.A.U., oameni de afaceri, personalităţi culturale din diverse domenii artistice, ziarişti etc. Aceştia  s-au arătat încântaţi de frumuseţea cântecelor, jocurilor şi a costumelor noastre populare, răsplătind evoluţia artiştilor băcăuani cu aplauze frenetice. S-a dovedit şi cu acest prilej că pentru a ne face mai bine cunoscuţi în lume este nevoie de o tot mai susţinută promovare a folclorului, a creaţiei populare tradiţionale.

4. O activitate complementară desfăşurată de Ansamblul Folcloric „Busuiocul” este îndreptată spre confecţionarea, în special, de costume populare. După cum se ştie, valorificarea în spectacole a folclorului muzical-coregrafic impune costumarea interpreţilor în adecvate veşminte populare, în ultima vreme, posibilitatea asigurării unor atari costume este tot mai dificilă. Astfel, au fost realizate deja unele costume necesare personalului nostru artistic, dar şi pentru alte formaţii din Oneşti, Hemeiuşi şi Iţeşti (judeţul Bacău), din Vaslui, Hârlău, Galaţi şi Baia Mare. Acest demers asumat de conducerea „Busuiocului” este, deopotrivă, o modalitate oportună de a promova un meşteşug tradiţional, precum şi o sursă pragmatică de a adăuga bugetului propriu importante venituri.

5. Pentru a întregi arealul activităţii instituţiei noastre în anul 2008, menţionăm şi alte realizări:

–        Spectacolul omagial „Răsunet la Hora Unirii” dedicat Zilei de 24 ianurie;

–        Spectacolul „Armonii de Primăvară” închinat Zilei de 8 Martie;

–        Spectacolul susţinut în Bucureşti, la Parlamentul României (23 septembrie 2008) spre a face mai bine cunoscut patrimoniul folcloric al ţinutului băcăuan;

–        Spectacolul consacrat marcării celor 600 de ani de existenţă a Episcopiei Romanului;

–        Duminică, 11 octombrie „Busuiocul” a participat la Festivalul Interjudeţean de Folclor „Trandafir de la Moldova” din Iaşi. Cu un spectacol special, ansamblul nostru a marcat un gest de reverenţă faţă de o manifestare care a depăşit 40 de ediţii;

–        Alături de alte colective folclorice renumite, „Busuiocul” a susţinut spectacolul de încheiere a Festivalului „Cerbul de Aur” de la Braşov, în ziua de 7 septembrie. Desfăşurat sub genericul „Nunta românească”, ansamblul nostru a prezentat câteva semnificative fragmente din ritualul nunţii moldoveneşti.

 

 

 

Menţionăm, de asemenea, că principalele activităţi desfăşurate de Ansamblul Folcloric „Busuiocul” în anul 2008 au fost consacrate împlinirii a 600 de ani de la prima atestare documentară a Bacăului.

Situaţia financiară

În concordanţă cu obiectivele şi indicatorii de performanţă pentru anul 2008, realizarea resurselor financiare au fost bine chibzuite, cu respectarea întocmai a prevederilor legale.

Referitor la planul de venituri proprii, acesta a fost de 75.000 lei şi s-a realizat 120.000.

Veniturile proprii, în valoare totală de 120.000 lei au avut următoarele surse:

a)  din spectacole şi lucrările realizate – 66.900 lei

b)   din prestări servicii (în special, confecţionarea de costume populare) –53.100 lei.

Pentru anul 2008, planul de, cheltuieli a prevăzut suma de 1.557.000 lei, dar, la sfârşitul anului, plăţile efective au fost doar de 1.408.268 lei, realizându-se o economie de 148.732 lei la capitolele cheltuieli de personal şi cheltuieli de capital.

 

 

 

Director,

Petre Vlase

 

No comments yet

Comments are closed