Tag: program

Program activitate 2009

PROGRAMUL

de activitate a Ansamblului Folcloric „Busuiocul

în anul 2009

În anul 2009, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” va urmări, în mod prioritar, realizarea următoarelor obiective:

  1. Realizarea de spectacole muzical-coregrafice, concerte şi recitaluri, cu noi repertorii, asumate pe criterii de autenticitate şi valoare;
  2. Organizarea şi susţinerea ediţiilor 2009 a proiectelor culturale: Festivalul Naţional de Folclor „Ion Drăgoi”, Manifestarea „Sântilia de la Poiana Sărată” şi „Alaiul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă”;
  3. Participarea la importante manifestări de amploare interjudeţeană, naţională şi internaţională;
  4. Dezvoltarea activităţilor lucrative în domeniul artizanatului, în mod deosebit, al confecţionării de costume populare;
  5. Sprijinirea aşezămintelor de cultură, a O.N.G-urilor cu profil cultural, din localităţile băcăuane, pentru relansarea vieţii cultural-artistice locale.

Activităţi legate de obiectivul nr. l

–   Pregătirea şi programarea trimestrială a concertelor şi spectacolelor muzical-coregrafice, care vor fi susţinute în localităţile băcăuane;

–   Includerea în scenariul spectacolelor şi concertelor, în premieră, a celor mai reprezentative lucrări muzicale din Arhiva de folclor „Lada cu zestre” a Ansamblului, precum şi din culegerile etnomuzicologilor Pavel Delion, Alexandru Voevidca, George Sârbu, Vasile Adăscăliţei, Constantin Arvinte etc.;

–   Împreună cu alte instituţii publice de spectacole, va susţine reprezentaţii omagiale dedicate Unirii de la 24 Ianuarie, Zilei de 8 Martie, Sărbătorilor Pascale, Zilei Eroilor, Sărbătorilor de Iarnă etc.;

– Vor fi prezentate spectacole la căminele de bătrâni (Bacău, Răchitoasa), penitenciarele (Bacău, Tg. Ocna), la şcoli speciale etc.;

– La solicitarea societăţilor cu profil turistic, Ansamblul va prezenta spectacole în spaţii neconvenţionale, în locuri istorice şi de agrement pentru turişti români şi din străinătate. Periodic, vor fi susţinute spectacole în staţiunea balneo-climaterică Slănic Moldova şi în Salina de la Tg. Ocna;

–   În luna iunie, la sediul Ansamblului, se va derula un curs de învăţare a unor jocuri populare moldoveneşti pentru un grup de coregrafi din Japonia;

–   Vor fi confecţionate două noi seturi de costume populare pentru colectivul de dansatori şi pentru orchestră, precum şi recuzita necesară noilor spectacole; va fi îmbogăţit şi diversificat inventarul de instrumente populare şi pseudoinstrumente specifice.

Activităţi legate de obiectivul nr. 2

a) Festivalul Naţional de Folclor „Ion Drăgoi”

–   Anul acesta, festivalul se va desfăşura în zilele de 26-28 iunie. Ajuns la ediţia a X-a, ciclului de spectacole şi recitaluri i se vor adăuga două activităţi distincte: o dezbatere pe tema: „Festivalul „Ion Drăgoi” între deziderate şi împliniri”, precum şi lansarea unor noi apariţii editoriale: „Boabe de mărgăritar” de Mărioara Murărescu şi „Contribuţii la cunoaşterea şi valorificarea jocurilor populare băcăuane” de Petre Vlase;

–   Se vor pune la dispoziţia soliştilor instrumentişti, participanţi la festival, cele mai reprezentative lucrări din repertoriul lui Ion Drăgoi, asigurându-le astfel integrarea în circuitul viu al folclorului muzical;

–   Va fi încheiat un contract de parteneriat cu Societatea Română de Televiziune din Bucureşti pentru înregistrarea integrală a Festivalului şi transmiterea ulterioară în 3-4 emisiuni de genul „Tezaur folcloric”;

b) Manifestarea „Sântilia de la Poiana Sărată”

–   Ca şi la ultimele ediţii, derularea acestui proiect cultural va cunoaşte două etape: 1-15 iunie şi 20 iulie – 15 august;

–     Manifestarea va avea un program complex, alternând reprezentaţii spectaculare cu activităţi cultural-educative;

–  În cadrul „Sântiliei”, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” va prezenta 3 spectacole: în ziua de 28 mai (înălţarea Domnului şi Ziua Eroilor), în ziua de 20 iulie (Sărbătoarea Sf. Ilie) şi în ziua de 15 august (Adormirea Maicii Domnului şi Sărbătoarea Oituzului).

c) Alaiul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă

–   Anul acesta „Alaiul” va număra 44 de ediţii, longevitatea sa confirmând interesul şi prestigiul de care se bucură în arealul comunităţii băcăuane.

–   Manifestarea se va derula, în zona centrală a municipiului Bacău, duminică 27 decembrie, între orele 10.00 – 17.00;

–    Ca titular de proiect, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” va asigura: corespondenţa şi selecţionarea formaţiilor participante (din judeţul Bacău, precum şi din judeţele Suceava, Iaşi, Botoşani, Vaslui, Neamţ, Vrancea), realizarea tipăriturilor (diplome, invitaţii, afişe, postere etc.), remunerarea cheltuielilor de colaborare, masă şi cazare, precum şi coordonarea activităţilor din program (paradă, spectacole).

Activităţi legate de obiectivul nr. 3

–   Ansamblul Folcloric „Busuiocul” va participa la manifestări folclorice reprezentative, organizate în diverse centre culturale din România (între care: Festivalul „Ciobănaşul” de la întorsura Buzăului, Festivalul „Trandafir de la Moldova” de la Iaşi, Festivalul Internaţional de Folclor de la Galaţi etc.)

–   La recomandarea Comisiei CIOFF din România şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Bacău, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” va participa la una dintre prestigioasele manifestări folclorice internaţionale de gen.

Activităţi legate de obiectivul nr. 4

–   Activitatea Secţiei de creaţie (confecţionare de costume populare, pictură – artă decorativă şi prelucrarea artistică a lemnului) va fi mai stăruitor mediatizată, venind astfel în întâmpinarea unor potenţiali beneficiari;

–   La nivelul Secţiei va continua preocuparea de a se realiza un documentar privind portul popular din zona Bacăului şi zonele etnofolclorice din Moldova (ii şi cămăşi bărbăteşti, bundiţe, ilice şi pieptare, bete şi brâie, catrinţe, iţari şi alte elemente vestimentare).

Activităţi legate de obiectivul nr. 5

–    Ansamblul Folcloric „Busuiocul” va sprijini aşezămintele culturale băcăuane la elaborarea şi desfăşurarea unor proiecte culturale legate de cunoaşterea şi valorificarea patrimoniului cultural imaterial;

– Ansamblul va susţine spectacole în judeţ, integrându-se în programele manifestărilor de tipul „Zilele comunei” sau „Zilele oraşului”, iniţiate de consiliile locale;

–    Vor fi sprijiniţi conducătorii de orchestre şi tarafuri, precum şi instructorii coregrafi – la solicitarea acestora – pentru refacerea şi pregătirea respectivelor genuri de formaţii artistice;

–    La nivelul Ansamblului va funcţiona o clasă de canto popular, fără taxă, pentru pregătirea tinerilor solişti vocali.

Alte activităţi

–  Lucrări de reparaţii, de întreţinere şi modernizare la complexul imobiliar al Ansamblului (şcoală de tip Spiru Haret – monument istoric);

–    Continuarea activităţii pentru îmbogăţirea şi diversificarea Arhivei de folclor „Lada cu zestre” a Ansamblului;

–    Amenajarea spaţiului pentru atelierul de tâmplărie şi prelucrare artistică a lemnului din cadrul Secţiei de creaţie;

–    Permanent, va fi completat site-ul instituţiei cu cele mai recente informaţii legate de programul de activităţi.

Menţionăm că întreaga activitate a Ansamblului Folcloric „Busuiocul” se va desfăşura cu respectarea întocmai a prevederilor legislaţiei în vigoare şi în concordanţă cu obiectivele şi indicatorii de performanţă pentru anul 2009, utilizând cu eficienţă resursele financiare.

Director,

PETRE VLASE

 

Read more